5 redenen om géén BTI aan te vragen

De Douane biedt de mogelijkheid om een Bindende Tarief Inlichting (“BTI”) aan te vragen. Daarmee kan zekerheid worden verkregen over de toepasselijke goederencode, en daarmee over het toepasselijke tarief bij invoer. Een BTI lijkt snel aangevraagd, maar kent toch een aantal belangrijke haken en ogen:

  1. Wanneer de BTI een andere goederencode voorschrijft dan u voor ogen had ,dan kunt u weliswaar bezwaar maken tegen de BTI, maar omdat het maken van bezwaar geen schorsende werking heeft (artikel 45 DWU en artikel 6:16 Awb), moet de voorgeschreven goederencode direct worden gebruikt (in heel de EU).
  2. Als u of uw klant in de afgelopen jaren een andere goederencode heeft gebruikt, dan volgens de nieuwe BTI van toepassing is, dan volgt zeer waarschijnlijk een navordering over de afgelopen drie jaar.
  3. De BTI geldt alléén voor degene die in de BTI is aangeduid als de rechthebbende. Regelmatig zien wij dat een BTI wordt afgegeven op naam van één vennootschap, maar de aangiften ten invoer op naam staan van een andere vennootschap of logistiek dienstverlener. De BTI biedt dan niet de rechtsbescherming waar de importeur of logistiek dienstverlener op rekent.
  4. De reikwijdte van een BTI is ook vaak beperkter dan de importeur of logistiek dienstverlener vermoeden. Op grond van artikel 33, lid 4 DWU biedt de BTI alléén rechtsbescherming als de goederen in ELKE OPZICHT overeenstemmen met de goederen waarvoor de BTI is afgegeven.  Voert u bijvoorbeeld een andere typenummer in, dan zou de Douane kunnen stellen dat de goederen niet in elk opzicht overeenstemmingen en de BTI daarom niet de beoogde rechtsbescherming biedt.
  5. Een BTI geldt slechts voor een periode van 3 jaar (artikel 33, lid 3 DWU), zodat u steeds tijdig een nieuwe BTI zult moeten aanvragen. Die drie jaar zijn sneller voorbij dan u denkt. Bovendien vervalt de BTI al eerder wanneer de betreffende GN-code wijzigt of de Toelichting op de GN (Explanatory Notes) op die goederencode wordt aangepast. De rechthebbende zal derhalve steeds de wijzigingen in de GN alsmede de wijzigingen in de Toelichting in de gaten moeten houden, anders biedt de BTI mogelijk niet de rechtsbescherming waar importeur en logistiek dienstverlener van uit gaan.

Indien u besluit om toch één of meerder BTI’s aan te vragen, houdt u dan aub rekening met het bovenstaande.  Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee.

 

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171