Antidumping / Bewijslast

Geplaatst op

Jurisprudentie

In een recent geval dat ik heb behandeld, heeft de Douane de opgegeven oorsprong betwist en gesteld dat de goederen uit China afkomstig waren. Als gevolg daarvan is volgens de Douane een antidumpingheffing verschuldigd. De vraag is dan, wie moet wat bewijzen? Moet belanghebbende aantonen dat de aangeven oorsprong correct is, of moet de douane bewijzen dat de aangegeven oorsprong onjuist is? Het antwoord op de die vraag is vaak beslissend voor de uitkomst van een procedure. Uit de rechtspraak blijkt dat de in beginsel de douane zal moeten bewijzen dat een opgegeven oorsprong onjuist is, als de belanghebbende dat gemotiveerd betwist. Zie voor een voorbeeld over deze verdeling van de bewijslast de uitspraak van de Rechtbank van 8 december 2011 (10/5914)

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht