Apaan

Geplaatst op

Inbeslagname

Steeds meer meldingen van inbeslagname door de Douane van de stof APAAN.  Die stof is aangemerkt als een DRUGSPRECURSOR, maar niet als zodanig geregistreerd. De inbeslagname vindt dan plaats op basis van de mogelijke overtreding van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicalien, maar die wet bevat uitsluitend verbodsbepalingen voor geregistreerde stoffen. Het Openbaar Ministerie meent echter dat APAAN wel degelijk onder de verbodsbepalingen van die wet valt.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht