Berichten van trendwerk

Wanneer geldt de vertrouwensbescherming van artikel 220(2)b CDW nog?

Geplaatst op

Jurisprudentie van de Hoge Raad

Afgelopen juni heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen (zaak nr. 12/02517) over het vertrouwensbeginsel, zoals  dat gecodificeerd is in artikel 220(2)b CDW. Deze arresten zijn gunstig voor de douane maar veel minder gunstig voor importeurs en expediteurs. Hier gaat het om;

Lees verder

Enquete naar ervaringen met BTI’s

Geplaatst op

Meedoen!

De Europese commissie geeft de mogelijkheid om input te leveren over het systeem van de Bindende Tarief Inlichting (BTI’s). Deelnemen aan de enquete kan nog enkele dagen via deze link:  enquete

Invoercertificaten voor knoflook

Geplaatst op

Europese jurisprudentie

Op 14 maart heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over misbruik van recht in combinatie met invoercertificaten. Misbruik van recht is een lastig leerstuk, want het gaat altijd om een samenstel van handelingen en de bedoeling die partijen daarbij hebben gehad. Lees verder

Douanetarief voor LED Lampen

Geplaatst op

Leuke jurisprudentie!

Het Gerechtshof Amsterdam (12/461) heeft recentelijk uitspraak gedaan over de indeling van LED-lampen in de Gecombineerde Nomenclatuur. De vraag was of de LED-lampen onder:

  • post 8541.4010 (0%) “luminescentiedioden”
  • post 8543.7090 (3,7%)   “elektrische apparaten met een eigen functie (…)”
  • post 8539.2290 (2,7%) “elektrische gloeilampen, andere”

Lees verder

Wettenbundel 2014!

Geplaatst op

Hij is er weer!

De wettenbundel die ik heb samengesteld voor 2014 “Essential EU Customs Legislation 2014” is inmiddels beschikbaar via Amazon. Ik verwacht ze op korte termijn ook zelk te kunnen leveren. In deze 2014 editie heb ik ook nieuwe “Union Customs Code” opgenomen.

Namaak horloge gekocht bij een buitenlandse webwinkel

Geplaatst op

Jurisprudentie

Bij mannen wordt de eerste indruk volgens mij in sterke mate beïnvloed door de het horloge dat de man draagt, en de auto die hij rijdt. Zelf heb ik niet zo veel met dure horloges, maar veel anderen wel.  Ik word in ieder geval met enige regelmaat gebeld door mensen van wie de Douane een horloge in beslag hebben genomen. Lees verder

Kosten van Quality-Assurance Testing

Geplaatst op

Douanewaarde

Begin januari heeft een Duitse rechter geoordeeld dat kosten van kwaliteitscontroles, die een importeur aan een derde (een testbureau) betaalde, wel degelijk tot de douanewaarde moesten worden gerekend (FG Düsseldorf 4K 188/13) Lees verder

Zonnepanelen

Geplaatst op

Officiële (niet-preferentiële) oorsprongscriteria voor zonnepanelen

Eén van de effecten van het heffen van antidumpingrechten op zonnepanelen uit China, is dat een aantal fabrieken in China zullen proberen om hun productie te verplaatsen naar andere landen. Maleisië, Vietnam en zelfs Zuid-Afrika zijn, naar ik begrijp, goede alternatieven om de productie naar toe te verplaatsen. Lees verder

Antidumpingheffing op zonnepanelen

Geplaatst op

Komen ze echt uit Maleisië

Op 4 juni jl. zijn de voorlopige antidumpingrechten op zonnepanelen ingesteld. De Europese Commissie heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij tot 6 augustus jl. de rechten werden vastgesteld op 11,8% en daarna tot  47,6% zijn verhoogd. Lees verder

Weer een zaak gewonnen

Geplaatst op

Indeling van temperature markers

Afgelopen week een zaak gewonnen over de indeling van Temperature Markers. Het geschil had betrekking op de indeling van de temperature markers als “diagnostic reagents”.  Beperkte aanvullende informatie is beschikbaar op verzoek.