Bewijskracht OLAF onderzoek

Geplaatst op

Wij hebben vrij veel te maken met navordering van antidumpingheffing of compenserende rechten op grond van een OLAF rapport. OLAF is een afdeling van de Europese Commissie die onderzoek doet naar fraude die van belang is voor Europese gelden. Recentelijk heeft het Gerechtshof zich uitgelaten over de bewijskracht van een degelijk OLAF rapport. Met name gaat het over de vraag of de informatie die OLAF gebruikt, verifieerbaar moet zijn. Volgens het Gerechtshof is dat niet nodig, wanneer zoals in het onderhavige geval, de buitenlandse autoriteit heeft verklaard dat de informatie van haar afkomstig is. Ik meen echter dat bewijsmateriaal altijd verifieerbaar moet zijn; als het niet verifieerbaar is, dan draag het naar mijn mening slechts bij aan een vermoeden, waarna de rechter zal moeten beoordelen of de navorderingsaanslag in stand kan blijven op grond van het vastgestelde vermoeden. Tegen de uitspraak van het Gerechtshof is cassatie ingesteld. Ik hoop dat de Hoge Raad een duidelijk lijn kiest voor wat betreft de verifieerbaarheid. ECLI:NL:GHAMS:2014:4901

 

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht