Brexit Deal – Rules of Origin

Geplaatst op

Brexit Deal – Oorsprong van goederen

Onderdeel van de Brexit Deal is dat de EU geen invoerrechten heft op Europese goederen, en omgekeerd het Verenigd Koninkrijk geen invoerrechten zal heffen op Europese producten. Met Europese- en Engelse producten wordt bedoeld producten van Europese oorsprong respectievelijk Engelse oorsprong. Onderdeel van de brexit-deal is daarom een hoofdstuk waarin regels zijn opgenomen over hoe de oorsprong van goederen moet worden vastgesteld.

De volledige tekst van de brexit deal is hier te vinden: LINK: Brexit Deal – Rules of Origin

Het gedeelte met de regels over de oorsprong van goederen (de rules of origin) staat in ANNEX-ORIG (op bladzijde 423 en volgende). De regels komen ongeveer overeen met de oorsprongscriteria uit andere reeds door de EU gesloten preferentiële regelingen.  Zo kent de Brexit-deal ook een waarde-tolerantieregel van 10%, maar anderzijds voorziet de Brexit deal soms in net iets andere toegestane percentages voor materialen niet-van-oorsprong of in een secondaire regel, waar die in andere regelingen niet is voorzien.

Wilt u van gedachten wisselen over de toepassing van de oorsprongsregels op uw product of goederen, bel dan gerust even op 010-30 70 171.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht