Toepassing contingent

Geplaatst op

Zo MENEER dat is dan €50,- !    Ik heb net een vuilniszak buiten gezet ….en kijk de ambtenaar, die mij zojuist aansprak, vragend aan. “De vuilnis wordt pas morgen opgehaald meneer. U bent een dag te vroeg.”   Oh zeg ik, dan heb ik mij vergist . De ambtenaar kan nu twee dingen doen; hij kan een boete uitschrijven of mij de kans geven om de vuilzak weer binnen te zetten. Wat zou u doen?

Iets vergelijkbaars is aan de hand in een recente zaak voor het Gerechtshof (14/00194) van 6 oktober 2015 waarin een douane-expediteur abusievelijk twee dagen te vroeg aangifte doet. Het contingent is dan nog niet geopend en dat kost  – naar al snel blijkt – ruim € 173.000 aan invoerrechten. De goederen zijn nog voor handen, en dus vraagt de expediteur aan de Douane of zij de aangifte ongeldig willen maken en de goederen mogen worden teruggenomen in het douane-entrepot.  Wat zou u doen?

De Douane werkt niet mee aan een herstel van de vergissing,  persisteert en vordert € 173.000,- van belanghebbende, en krijgt daarin gelijk van zowel Rechtbank als nu in hoger beroep van het Gerechtshof.  Hoewel het Gerechtshof naar mijn mening formeel een juiste beslissing neemt, wringt de zaak.  Dat komt naar mijn mening omdat de Douane had kunnen meewerken aan het herstel, en zodoende de nadelige gevolgen van de vergissing had kunnen beperken, maar dat kennelijk toch niet deed.

Naar mijn mening zou een bestuursorgaan, zoals de Douane, op grond van het evenredigheidsbeginsel , eigenlijk mee moeten werken aan het herstel van een vergissing, zolang dat herstel feitelijk mogelijk is, of in dit geval zolang de goederen nog voorhanden zijn.  Die verplichting geldt naar mijn mening nóg meer als de betrokken douane-expediteur AEO-gecertificeerd is omdat die certificering volgens mij mede inhoudt dat partijen zich welwillend en coöperatief naar elkaar toe opstellen.  De praktijk is helaas anders.

Gelet echter op het recente arrest van het HvJ in de zaak van B&S Global (C-319/14) over de herstelmogelijkheid van een niet-gezuiverd douane-vervoer vrees ik dat het herstellen van een vergissing waarschijnlijk alleen nog maar moeilijker wordt.  Het CDW staat binnenkort echter ook bij de vuilnis, want in de loop van volgend jaar treedt het Douanewetboek van de Unie in werking.  Daarover later meer.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht