ONDERTUSSEN IN BRUSSEL BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

Geplaatst op

Een aantal jaren geleden schreef ik een bijdrage in de Weg & Wagen over een voorstel van de Europese Commissie op grond waarvan de boetes bij overtredingen van douanewetgeving zouden worden geharmoniseerd. Hierbij een link naar mijn toenmalige bijdrage.  https://www.sva.nl/weg-en-wagen/europese-richtlijn-voor-douaneboetes-bij-overtreding-van-douanewetgeving . De Richtlijn zou in 2017 in werking hebben moeten treden, maar het voorstel heeft de eindstreep uiteindelijk niet gehaald. Het werd ingetrokken omdat binnen de Raad en Parlement geen overeenstemming kon worden bereikt.  Nu ligt er een aanzet voor een nieuw voorstel.

Inmiddels heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan gelanceerd om de douane-unie, zoals dat heet, op een hoger plan te brengen.  Eén van de actiepunten is het opstellen van nieuwe richtsnoeren om te bereiken dat de nationale sanctiesystemen voldoende effectief, proportioneel en ook afschrikkend zijn. Die richtsnoeren staan gepland voor het vierde kwartaal van 2021, en zouden moeten uitmonden in een nieuw wetgevingsvoorstel.  Dergelijke richtsnoeren kunnen voor de praktijk belangrijk zijn, dus we houden het in de gaten.

Een ander belangrijk actiepunt is het voornemen van de Commissie om de nationale douane autoriteiten meer te betrekken bij handhaving niet-conforme en onveilige producten.  Het is de bedoeling dat met de nieuwe Verordening Markttoezicht en conformiteit van producten 2021 die in juni 2021 van toepassing wordt al effectiever kan worden gecontroleerd. Daarbij moeten de douane autoriteiten op grond van Uitvoeringsverordeningen meer armslag krijgen om aan deze specifieke controletaak te kunnen voldoen.  Ik denk dat het wel verstandig is dat daar meer op wordt gecontroleerd, want ik heb de indruk dat momenteel erg weinig wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld conformiteit van CE-markeringen en Health Claims etc.

Een derde punt dat ik hier wil noemen is wens van de Europose Commissie om meer te controleren op de juistheid van de opgegeven preferentiële oorsprong.  Met name door de preferentiële oorsprong te controleren van goederen uit landen waarmee een vrijhandelsverdrag is gesloten. Ik daarvan denk dat dat verstandig is, nu steeds meer leverancier op grond van het REX-systeem zelf op de factuur mogen verklaren of hun goederen van preferentiële oorsprong zijn.

Tot slot overweegt de Europese  Commissie ook voorzichtig dat het misschien tijd is om een sterker operationeel kader voor douane-activiteiten te realiseren door een Europees douane-agentschap op te richten dat bepaalde uitvoeringsbevoegdheden krijgt. Dit is écht nog een kwestie van “een balletje opgooien” maar het zou mij niets verbazen als er in de loop van de jaren steeds meer douanetaken en, daarmee ook enkele bevoegdheden worden overgedragen aan ‘Brussel’.  Ik denk dat ik mijn Frans (nog steeds de belangrijkste taal in Brussel) maar vast wat ga bijspijkeren.

Hieronder de link naar het volledige actieplan:

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht