Douane Entrepot

Geplaatst op

Administratieve voorwaarden moeten strikt worden nageleefd.

Kort geleden heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een Duitse zaak over de gevolgen van het niet precies naleven van de administratieve verplichtingen van een douane-entrepot.

In het betreffende geval lagen niet-communautaire goederen in een douane-entrepot. Na verloop van tijd werden de goederen werderuitgevoerd naar landen buiten de EU.  Die uitvoer werd echter steeds te laat ingeschreven in de entrepot-administratie. Als gevolg van die te late inschrijving, werden de goederen geacht te zijn onttrokken aan het douanetoezicht. Op grond van die onttrekkingen werd invoerrecht nagevorderd.

Het Douanewetboek biedt de mogelijkheid om administratieve vergissingen te pardonneren. In artikel 859 van de Uitvoeringsverordening is namelijk bepaald dat de daar genoemde vergissingen kunnen worden gepardonneerd, mits het verzuim zonder werkelijke gevolgen was. Belanghebbende doet een beroep op die bepaling. De goederen waren geëxporteerd, zodat feitelijk in niet het vrije verkeer waren terechtgekomen. Het Hof van Justitie oordeelt echter – onder verwijzing naar haar arrest in de zaak van Söhl & Söhlke nr. C‑48/98 – dat artikel 859 een limitatieve lijst is van vormen van verzuim die – wanneer zijn zonder werkelijke gevolgen zijn gebleven – kunnen worden gepardonneerd, en dat de te late inschrijving in de voorraadadministratie niet op de lijst voorkomt.

Op die reden oordeelt het Hof dat het te laat inschrijven van de uitslag van goederen uit een douane-entrepot, in de daartoe bestemde voorraadadministratie, een douaneschuld voor deze goederen doet ontstaan, zelfs in geval van wederuitvoer. Voor meer informatie zie de zaak Eurogate (C‑28/11)

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht