Douanetarief 2014

Geplaatst op

Herziening van Algemene Tariefpreferenties op 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 worden de Algemene tariefpreferenties herzien. Welke gevolgen heeft dat?

Een tariefpreferentie is simpel gezegd, een korting op het invoerrecht als goederen van oorsprong zijn uit een bepaald land. De kortingen kunnen zijn gebaseerd op een verdrag (een vrijhandelsovereenkomst) of kunnen eenzijdig zijn toegekend op basis van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) of General System of Preferences (GSP)”.

De aanstaande herziening van het APS betekent concreet dat het aantal landen dat van het APS kan profiteren, tot bijna de helft wordt teruggebracht (176 landen à89 landen).  Het gaat dan vooral om landen die al op een andere wijze preferentiële toegang hebben tot de Europese markt bijvoorbeeld door Handelsovereenkomsten (zoals bijvoorbeeld CARIFRUM, EUROMED, MEXICO)

Veel belangrijker is dat vanaf 1 januari 2014 nog meer productgroepen uit met name genoemde landen zijn uitgesloten van het APS, omdat die landen voor die producten, al voldoende concurrerend zijn geworden.  Vanaf 1 januari 2014 kan voor 44 productgroepen uit 8 landen geen aanspraak worden gemaakt op een algemene tariefpreferentie. Het gaat om goederen van oorsprong uit de volgende landen:

 1. China
 2. India
 3. Costa Rica
 4. Ecuador
 5. Indonesië
 6. Thailand
 7. Nigeria
 8. Oekraïne

Voor China gaat het bijvoorbeeld om de volgende nieuwe categorieën:

 • Groenten en fruit
 • Koffie, Thee,
 • Granen, meel
 • Dranken, produkten van de voedselindustrie

Voor India gaat het bijvoorbeeld om de volgende nieuwe categorieën:

 • Minerale producten
 • Anorganische en organische chemische producten
 • Andere chemische producten
 • Motorvoertuigen, rijwielen

De veranderingen ten aanzien van India zijn interessant omdat de Europese Commissie als sinds 2007 met India onderhandelt over een vrijhandelsovereenkomst. Wellicht dat die onderhandelingen nu wel vaart krijgen, als de APS status voor goederen uit India met deze wijzigingen verder wordt beperkt.

De landen en producten waar het om gaat staan opgesomd in Annex VI van Verordening 978/2012. Hier treft u een linknaar deze Verordening. Wij zijn graag bereid om samen met u te bekijken welke invloed de herziening van het Algemeen Preferentieel Systeem per 1 januari 2014 op uw importen zou kunnen hebben.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht