Export Controle – voorstel nieuwe Dual Use Verordening

Geplaatst op

Op 28 september jl. is het voorstel voor herziening van de DUAL USE REGULATION officieel gepubliceerd. Het voorstel is te vinden onder nummer COM(2016)616 final . Dual Use goederen, ook wel goederen voor tweeërlei gebruik, zijn goederen die zowel voor civiele- als (potentieel) voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor uitvoer van dergelijke Dual Use goederen is daarom een vergunning nodig.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regelingen zien op:

  • de definitie van Dual Use goederen. Die definitie is uiteraard van belang om te kunnen bepalen voor welke goederen wél, en voor welke goederen geen exportvergunning hoeft te worden aangevraagd.
  • de definitie van het begrip “Exporteur”. Die definitie is van belang om te kunnen bepalen wie de vergunning moet aanvragen, en uiteraard in welke land een vergunning moet worden aangevraagd.
  • Een aanvulling op de regels voor bemiddeling (brokering) en voort transit van Dual Use goederen.
  • De harmonisatie van de Catch-All bepalingen, zodat alle lidstaten daar op een gelijke manier mee om gaan.

Voor meer informatie over export vergunningen, en export controles in het algemeen, neemt u gerust contact met ons op.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht