Fenex voorwaarden

Geplaatst op

Arbitraal beding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december jl. uitspraak gedaan in een zaak over toepasselijkheid van het arbitraal beding in de Fenex-condities. De douane-expediteur wordt verweten een onjuiste goederencode te hebben gebruikt.  De importeur stelt dat de schade (de UTB) die daar uit voortkomt, voor rekening moet van de expediteur moet blijven. (zaaknummer 350781). In dit deelgeschil gaat het alleen over de toepasselijkheid van de arbitrage clausule in de Fenex-condities.  De condities zijn ook van toepassing als de vordering, naast wanprestatie  wordt gebaseerd op onrechtmatige daad.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht