Nieuws

Douanetarief 2024

Geplaatst op

Elke jaar, rond eind oktober publiceert de Europese Commissie de gecombineerde nomenclatuur voor het volgende jaar. De gecombineerde nomenclatuur wordt ook wel aangeduid als het douanetarief.

Hierbij de link naar het douanetarief (gecombineerde nomenclatuur) voor 2024.

Douanetarief 2023

Geplaatst op

Hierbij de link naar het douanetarief (gecombineerde nomenclatuur) voor 2023.

Definitie van gecombineerde nomenclatuur: de gecombineerde nomenclatuur is een lijst van goederencodes en de bijbehorende percentages invoerrecht. Aan de hand van deze lijst kan dus het toepasselijke invoerrecht worden gevonden. De gecombineerde nomenclatuur wordt elk jaar bijgewerkt. Dezelfde lijst wordt ook gebruikt voor statistische doeleinden, vandaar de aanduiding ‘gecombineerde’.

Wijzigingen van de GN-Toelichting op het douanetarief

Geplaatst op

Halverwege deze maand (augustus ‘21) is de GN-toelichting op een aantal punten aangevuld:

  • Allereerst is voor fitnesbanden in de vorm van een lus bepaald dat deze niet kunnen worden ingedeeld als sportartikel, maar moeten worden ingedeeld naar het materiaal waarvan zij zijn gemaakt.
  • Ten tweede is een verduidelijking opgenomen op de betekenis van post 9503 0070 voor ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen.
  • Ten derde is een uitbreiding op post  9403 voor andere meubelen en delen daarvan opgenomen, opdat ook diverse soorten planken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) die voornamelijk worden gebruikt in de badkamer, douche of vestibule, onder deze post vallen. Let op dat zogenoemde “zeepbakjes” en “sponsbakjes”/”douchemandjes”, vervaardigd uit diverse materialen (metaal, kunststof, glas, keramiek, enz.), die voornamelijk in de badkamer of keuken worden gebruikt voor een stuk zeep, een spons of andere hygiënische artikelen, van deze post zijn uitgezonderd. Ze moeten worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd.
  •  Tot slot wordt in de GN-toelichting voorgeschreven dat koelkastmagneetjes niet worden ingedeeld als voorwerp voor versiering maar onder post 8505 voor magneten.

Hierbij een link naar de wijzigingen in de Toelichting op de Gecombineerde Nomenclatuur.

 

Indeling sporttape in het Douanetarief

Geplaatst op

Douanetarief sporttape (kinesiologie tape)

Sporttape helpt het?  Ik heb afgelopen jaren best veel hardgelopen. Ik heb er plezier in, en zo was ik vorig jaar lekker aan trainen voor de City-Pier-City loop in Den Haag. Dat is een halve marathon in april.  Maar ja, ergens in februari kreeg ik pijn aan mijn knie bij lopen.  Zo vervelend, want lopen met pijn is niet fijn. Eigenlijk kon ik niet anders dan rust houden, en een paar weken later opnieuw beginnen met de trainingsopbouw en hopen dat het dan wel goed zou gaan. Of zou sporttape toch een oplossing kunnen zijn? Lees verder

ONDERTUSSEN IN BRUSSEL BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

Geplaatst op

Een aantal jaren geleden schreef ik een bijdrage in de Weg & Wagen over een voorstel van de Europese Commissie op grond waarvan de boetes bij overtredingen van douanewetgeving zouden worden geharmoniseerd. Hierbij een link naar mijn toenmalige bijdrage.  https://www.sva.nl/weg-en-wagen/europese-richtlijn-voor-douaneboetes-bij-overtreding-van-douanewetgeving . De Richtlijn zou in 2017 in werking hebben moeten treden, maar het voorstel heeft de eindstreep uiteindelijk niet gehaald. Het werd ingetrokken omdat binnen de Raad en Parlement geen overeenstemming kon worden bereikt.  Nu ligt er een aanzet voor een nieuw voorstel. Lees verder

Brexit Deal – Rules of Origin

Geplaatst op

Brexit Deal – Oorsprong van goederen

Onderdeel van de Brexit Deal is dat de EU geen invoerrechten heft op Europese goederen, en omgekeerd het Verenigd Koninkrijk geen invoerrechten zal heffen op Europese producten. Met Europese- en Engelse producten wordt bedoeld producten van Europese oorsprong respectievelijk Engelse oorsprong. Onderdeel van de brexit-deal is daarom een hoofdstuk waarin regels zijn opgenomen over hoe de oorsprong van goederen moet worden vastgesteld.

De volledige tekst van de brexit deal is hier te vinden: LINK: Brexit Deal – Rules of Origin

Het gedeelte met de regels over de oorsprong van goederen (de rules of origin) staat in ANNEX-ORIG (op bladzijde 423 en volgende). De regels komen ongeveer overeen met de oorsprongscriteria uit andere reeds door de EU gesloten preferentiële regelingen.  Zo kent de Brexit-deal ook een waarde-tolerantieregel van 10%, maar anderzijds voorziet de Brexit deal soms in net iets andere toegestane percentages voor materialen niet-van-oorsprong of in een secondaire regel, waar die in andere regelingen niet is voorzien.

Wilt u van gedachten wisselen over de toepassing van de oorsprongsregels op uw product of goederen, bel dan gerust even op 010-30 70 171.

Indelingsverordening eyelash conditioner

Geplaatst op

De Europese Commissie heeft recentelijk een indelingsverordening gepubliceerd (Nr. 2020/1288) voor de indeling van een “wimper conditioner” ook wel aangeduid als eyelash conditioner. Deze kunnen niet worden ingedeeld als een haarverzorgingsproduct van post 3305. Volgens de commissie kwalificeren de wimper conditioners als een schoonheidsmiddel van post 3304 9900. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om de wimper conditioners in te delen onder restpost 3307. De indeling onder post 3304 99 is gunstig (want 0% tegenover 6,5% voor post 3307 9000). Misschien is er daarom in sommige gevallen nog ergens een teruggaaf te halen. Lees verder