Nieuws

Onze wettenbundel 2013 is nu beschikbaar

Geplaatst op

Bestel hier

Handzame paperback met onze selectie van Europese douanewetten

Onze Engelstalige wettenbundel is nu beschikbaar. De bundel “Essential EU Customs Legislation 2013” bevat onze selectie van Europese douaneregelgeving, en is verkrijgbaar via Amazon dan wel via onze website www.customs-attorney.com/get-your-copy voor EUR 19,90 (excl. verzendkosten).

Update Nieuw Europees Douanewetboek

Geplaatst op

– verder uitstel inwerkingtreding tot 1 november 2013

Het nieuwe Europees Douanewetboek (Union Customs Code) is wederom uitgesteld. Om de Europese Commissie voldoende tijd te geven om het douanewetboek alsnog  te voltooien, wordt de uiterste toepassingsdatum van Verordening (EG) nr. 450/2008, zoals vastgelegd in artikel 188, lid 2, tweede alinea, van deze verordening,  verder uitgesteld. De aangepaste  ingangsdatum is nu 1 november 2013.

Douanetarief 2014

Geplaatst op

Herziening van Algemene Tariefpreferenties op 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 worden de Algemene tariefpreferenties herzien. Welke gevolgen heeft dat? Lees verder

Douanewaarde

Geplaatst op

Kosten van kwaliteitscontroles en analyse onderzoeken

Hierbij een link naar mijn meest recente bijdrage aan het prachtige e-magazine Weg en Wagen, over de douanewaarde.  In het bijzonder ga ik in op de vraag wanneer de kosten van kwaliteitscontroles en productanalyses deel uit maken van de douanewaarde.

Douane Entrepot

Geplaatst op

Administratieve voorwaarden moeten strikt worden nageleefd.

Kort geleden heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een Duitse zaak over de gevolgen van het niet precies naleven van de administratieve verplichtingen van een douane-entrepot. Lees verder

Apaan

Geplaatst op

Inbeslagname

Steeds meer meldingen van inbeslagname door de Douane van de stof APAAN.  Die stof is aangemerkt als een DRUGSPRECURSOR, maar niet als zodanig geregistreerd. De inbeslagname vindt dan Lees verder

Tariefindeling LED Lampen

Geplaatst op

Jurisprudentie

De indeling van de LED lampen is a geruime tijd onderwerp van discussie. Recentelijk, op 10 mei 2012, heeft de Rechtbank Haarlem geoordeeld over de indeling van LED lampen. De lampen waren ingedeeld onder post 8541. Lees verder

Wettenbundel is nu beschikbaar

Geplaatst op

Handzaam boek met een selectie van Europese douaneregelgeving

Onze Engelstalige wettenbundel is nu beschikbaar. De bundel “Essential EU Customs Legislation 2012” bevat een kleine selectie van Europese douaneregelgeving, en is verkrijgbaar via Amazon voor USD 20,- (excl. verzendkosten) dan wel via onze website www.customs-attorney.com/get-your-copy voor EUR 18,- (excl. verzendkosten).

Bewijslast in Douanezaken

Geplaatst op

Ontwikkeling in de jurisprudentie

Het Gerechtshof Amsterdam heeft de afgelopen maand uitspraak gedaan in een zaak over antidumpingheffing op spaarlampen. Die materie is mij niet geheel onbekend. Wat mijn aandacht in deze zaak trok, was een overweging Lees verder