Nieuws

Schorsing AEO-vergunning – WAT NU?!?

Geplaatst op

Ne bis in Idem

Laatst was ik bij een lezing over samenloop van straffen in het straf- en bestuursrecht. Het ging daarbij over de reikwijdte van het NE BIS IN IDEM beginsel, wat kort samengevat, betekent dat iemand niet twee maal mag worden gestraft of vervolgd voor hetzelfde feit. Het is een ingewikkeld en interessant onderwerp. Lees verder

Antidumping / Bewijslast

Geplaatst op

Jurisprudentie

In een recent geval dat ik heb behandeld, heeft de Douane de opgegeven oorsprong betwist en gesteld dat de goederen uit China afkomstig waren. Als gevolg daarvan is volgens de Douane een antidumpingheffing verschuldigd. Lees verder

Uitstel van betaling / borgstelling

Geplaatst op

Kort geding

De Douane boekt een bedrag af van de borg van belanghebbende, waarop belanghebbende tevergeefs verzoekt om uitstel van betaling. Een kort geding is nodig om alsnog uitstel van betaling te bewerkstelligen. Meer informatie op aanvraag.

Wijziging Vervolgingsrichtlijnen Douanedelicten

Geplaatst op

Wijziging richtlijnen door introductie strafbeschikking

Omdat de Douane met ingang van 1 juli jl. de mogelijkheid heeft om een strafbeschikking op te leggen, zijn de vervolgingsrichtlijnen daarop aangepast. De richtlijnen zijn hier te vinden: http://www.pleinplus.nl/algemeen/toonbijlage.asp?id=13795 en vanuit de Douane is ook hier aanvullende informatie te vinden: http://www.pleinplus.nl/algemeen/toonbijlage.asp?id=3746

Tariefindeling; onderdeel van een apparaat of machine

Geplaatst op

Jurisprudentie

Wanneer is iets een onderdeel van een apparaat of machine? Die vraag deed zich voor bij de indeling van plastic opvangzakken voor dialysemachines. De vraag was of deze zakken moesten worden ingedeeld als plastic zakken (post 3926), of als onderdelen of toebehoren van een dialysemachine (post 9018). Dat onderscheid Lees verder

Verordening Liquide Middelen

Geplaatst op

Transactiebedragen verhoogd

De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 15 procent. Op grond van deze verordening liquide middelen (nr. 1889/2005) moeten alle natuurlijke personen die het grondgebied van Lees verder

Tarief ontwikkelingen

Geplaatst op

Tariefpreferenties voor invoer uit ontwikellingslanden onder druk
Voor goederen afkomstig uit ontwikkelingslanden geldt vaak een lager invoerrecht op basis van tariefpreferenties. De Europese Commissie gaat opnieuw beoordelen voor welke landen aanspraak kan worden gemaakt op de algemene tariefpreferentie. Het voornemen is om het aantal landen terug te brengen tot ongeveer 80, omdat een aantal ontwikkelingslanden inmiddels wereldwijd concurrerend zijn. Het zou gaan om Koeweit, Rusland, Saudi-Arabië en Qatar, maar de exacte lijst van landen waarvoor niet langer aanspraak kan worden gemaakt op de algemene tariefpreferentie is nog niet bekend. De wijzigingen zouden uiterlijk 1 januari 2014 in werking moeten treden. (bron Rapid press release IP/11/553).

 

Er ging gewoon geen bel rinkelen

Geplaatst op

EVOA Jurisprudentie

Het komt regelmatig voor dat een vennootschap verdacht wordt van een strafbaar feit omdat de bestuurder(s) of medewerkers van de vennootschap niet voldoende acht hebben geslagen op aanwijzingen dat ergens in de handelsketen wordt gefraudeerd. Dat gebeurde Lees verder

Fenex voorwaarden

Geplaatst op

Arbitraal beding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december jl. uitspraak gedaan in een zaak over toepasselijkheid van het arbitraal beding in de Fenex-condities. De douane-expediteur wordt verweten Lees verder