Nieuws

Verordening Liquide Middelen

Geplaatst op

Transactiebedragen verhoogd

De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 15 procent. Op grond van deze verordening liquide middelen (nr. 1889/2005) moeten alle natuurlijke personen die het grondgebied van Lees verder

Tarief ontwikkelingen

Geplaatst op

Tariefpreferenties voor invoer uit ontwikellingslanden onder druk
Voor goederen afkomstig uit ontwikkelingslanden geldt vaak een lager invoerrecht op basis van tariefpreferenties. De Europese Commissie gaat opnieuw beoordelen voor welke landen aanspraak kan worden gemaakt op de algemene tariefpreferentie. Het voornemen is om het aantal landen terug te brengen tot ongeveer 80, omdat een aantal ontwikkelingslanden inmiddels wereldwijd concurrerend zijn. Het zou gaan om Koeweit, Rusland, Saudi-Arabië en Qatar, maar de exacte lijst van landen waarvoor niet langer aanspraak kan worden gemaakt op de algemene tariefpreferentie is nog niet bekend. De wijzigingen zouden uiterlijk 1 januari 2014 in werking moeten treden. (bron Rapid press release IP/11/553).

 

Er ging gewoon geen bel rinkelen

Geplaatst op

EVOA Jurisprudentie

Het komt regelmatig voor dat een vennootschap verdacht wordt van een strafbaar feit omdat de bestuurder(s) of medewerkers van de vennootschap niet voldoende acht hebben geslagen op aanwijzingen dat ergens in de handelsketen wordt gefraudeerd. Dat gebeurde Lees verder

Fenex voorwaarden

Geplaatst op

Arbitraal beding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december jl. uitspraak gedaan in een zaak over toepasselijkheid van het arbitraal beding in de Fenex-condities. De douane-expediteur wordt verweten Lees verder

Begrip ‘deelnemen’ in artikel 203 CDW

Geplaatst op

Om in de gaten te houden:

Verzoek aan het Hof van Justitie om uitleg over reikwijdte van het begrip deelnemen in artikel 203 CDW, als grondslag voor aansprakelijkheid voor een douaneschuld. Zaak nummer C-454/10 “Oliver Jestel”.

Te veel contant geld

Geplaatst op

Wie moet de herkomst bewijzen?

Ik word met enige regelmaat gevraagd om cliënten bij te staan die met te veel contant geld zijn aangehouden. Als u met € 10.000 of meer aan contant geld reist, moet u daarvan aangifte doen. [€ 9.999 mag, maar € 10.000 is te veel].  Van een verdachte, die te veel contant geld bij zich heeft,  mag worden Lees verder

Expediteur vordert bankgarantie voor aanstaande douaneschuld

Geplaatst op

Niet te vroeg; niet te laat

Een aantal T-1 documenten zijn niet correct (vals) gezuiverd. De douane-expediteur verwacht daarom een UTB  te zullen ontvangen en vordert van zijn opdrachtgever zekerheidsstelling(een bankgarantie). De expediteur besluit om geen risico te lopen en legt ook conservatoir beslag op goederen van zijn opdrachtgever. Lees verder