EUR.1 / FORM A

U gaat goederen uitvoeren en u heeft een EUR.1 nodig maar u bent niet zeker of uw product voldoet aan de criteria? Of gaat u goederen importeren en wilt u weten of de goederen in aanmerking komen voor een lager invoerrecht op grond van eveneens een EUR.1 of Form A. Dan kunnen wij u helpen.

Inleiding
Een EUR.1 is een preferentieel oorsprongsdocument, wat zoveel betekent dat het de oorsprong van een product officieel bevestigt. Let op, oorsprong is iets anders dan herkomst. Herkomst is namelijk de land of plaats waarvandaan een product is verzonden. Oorsprong is daar waar het product is gemaakt. De oorsprong van een product is van belang voor het tarief van de invoerrechten die van toepassing zijn bij invoer in een ander land, en soms ook voor andere beperkingen of begunstigingen bij invoer.

Hoe de oorsprong te bepalen
De oorsprong van een product is niet altijd eenvoudig vast te stellen, want om oorsprong in een bepaald land te verkrijgen moet het volledig in dat land verkregen zijn, dan wel voldoende bewerkt zijn in dat land. Daarbij is het natuurlijk de vraag wanneer sprake is van “voldoende bewerkt”. Om te kunnen bepalen of de bewerkingen in een land voldoende zijn om de oorsprong van dat land te verkrijgen zijn lijsten opgesteld van ‘” voldoende bewerkingen”. Er bestaat echter geen eenduidige lijst, maar heel veel verschillende lijsten afhankelijk van het verdrag of regeling waarop u een beroep wil doen. Wij helpen u graag om de juiste regeling te vinden.

Voor gevorderden
Soms zijn nauwkeurige berekeningen nodig om vast te kunnen stellen of aan de oorsprongscriteria wordt voldaan. Verder kan sprake zijn van cumulatie, tolerantieregels en conflicten met het territorialiteitsbeginsel of het vereiste van directe verzending. Op de bijlage bij deze pagina, treft u ons stappenplan en 5 tips bij het vaststellen van de oorsprong. Komt u er niet uit, dan kunt u mij altijd even bellen. Wij kunnen u het werk ook uit handen nemen, dan verzorgen wij de aanvraag voor u. (De kosten daarvan zijn € 149,- excl. BTW als u maar een EUR.1 nodig heeft; anders lager). Als u vaker EUR.1 certificaten nodig heeft, kunt u overwegen om een vergunning ‘Toegelaten Exporteur’ aan te vragen. Ook daarbij zijn wij u graag van dienst.

 

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171