Export Controle

Heb ik wel/geen exportvergunning nodig?

Wij assisteren ondernemingen bij de vraag of zij een export vergunning nodig hebben.  Dat gaat om militaire goederen, maar in onze praktijk gaat het veelal om de vraag of de producten, software  of technologie die een onderneming  wil exporteren, kwalificeert als een “DUAL USE ITEM”. Dat zijn items die zowel voor civiel als voor militair gebruik kunnen worden ingezet.

Om te kunnen beoordelen of een vergunning nodig is, moet worden nagegaan of de items in een van de 9 categorieën van de bijlage bij de DUAL USE VERORDENING valt.  Deze categorieën zijn weer  verdeeld on vijf secties:

  • Sectie A: systemen, apparatuur en onderdelen
  • Sectie B: test-, inspectie- en productieapparatuur
  • Sectie C: materialen
  • Sectie D: programmatuur
  • Sectie E: technologie

Vaak is het handig om eerst de goederencode van het item vast te stellen, en vervolgens aan de hand van de correlatietabel te controleren welke categorieën en secties van toepassing zouden kunnen zijn. Overigens wordt ook in TARIC aangegeven of de DUAL USE Verordening van toepassing is.

Vervolgens moet aan de hand van de tekst de DUAL USE verordening, alsmede de ‘algemenen noten’ en definities worden bepaald of het item onder de DUAl USE verordening valt.

De DUAL USE Verordening zal worden aangepast (zie nieuwsbericht daaromtrent), maar hier is nog een link naar de laatste versie (Dual Use Verordening 2019). Mocht u vragen hebben over de kwalificatie als DUAL USE item, dan helpen wij u graag of denken graag met u mee.

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171