Leveranciersverklaring

Wilt u weten of u een leveranciersverklaring kunt afgeven? Lees de onderstaande uitleg of vul hier het Quick-scan FORMULIER in, dan vertellen wij u of u de verklaring kunt ondertekenen.

Een leveranciersverklaring is een verklaring van een leverancier over de oorsprong van de goederen die hij levert. Dat betekent eerst en vooral, dat degene die de verklaring opstelt en ondertekent verstand moet hebben, en bekend moet zijn, met de “oorsprong” van de goederen. Heel kort weergegeven wordt met de oorsprong bedoeld, het land waar de goederen zijn gefabriceerd, waarbij direct moet worden aangegeven dat er in feite drie soorten oorsprong zijn:

 • Preferentiële oorsprong
 • Niet-Preferentiële oorsprong
 • Oorsprong als in “Made in ….”

Voor de leveranciersverklaringen gaat het om de preferentiële oorsprong.

Waarvoor worden leveranciersverklaringen gebruikt?

Leveranciersverklaring worden gebruikt bij het aanvragen van preferentiële oorsprongsdocumenten zoals bijvoorbeeld een EUR.1 of EUR-MED, op grond waarvan aanspraak kan worden gemaakt op een geheel of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij invoer in derde landen. De Europese Unie heeft met steeds meer landen (of groepen van landen) vrijhandelsovereenkomsten gesloten, op grond waarbij goederen van oorsprong uit de EU, met geheel of gedeeltelijke vrijstelling in die andere landen kunnen worden ingevoerd en omgekeerd. Ter illustratie een eenvoudig voorbeeld:

leveranciersverklaring

 

 

 

 

 

 

Een Duitse fabrikant maakt een product uit twee grondstoffen. Eén grondstof komt van een Nederlandse leverancier, en een andere grondstof is afkomstig van een Amerikaanse leverancier. De Duitse fabrikant levert de goederen aan een afnemer in Mexico.

Op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico kan bij de invoer in Mexico aanspraak worden gemaakt op een geheel of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten als de goederen van Europese oorsprong zijn.
Daarvoor is vereist dat de goederen hier geheel en al zijn verkregen, of een voldoende substantiële be- of verwerking hebben ondergaan dat de goederen geacht worden hier te zijn gefabriceerd.

Daartoe zal de Duitse fabrikant moeten beoordelen of zijn goederen van Europese oorsprong zijn. Dat doet hij aan de hand van de oorsprongscriteria in de betreffende vrijhandelsovereenkomst, en moet hij (vaak) de oorsprong kennen van de producten die hij als grondstof heeft gebruikt. Om die reden vraagt de Duitse leverancier aan zijn toeleveranciers, om een verklaring af te geven over de oorsprong van de goederen die zij aan hem hebben toegeleverd. En dat brengt ons bij de vraag; waarom is de inhoud van een leveranciersverklaring belangrijk?

Waarom is een inhoud van een leveranciersverklaring belangrijk?

Als een leveranciersverklaring ten onrechte vermeld dat goederen van een bepaalde oorsprong zijn, dan kan dat tot gevolg hebben dat ten onrechte aanspraak worden gemaakt op een vrijstelling van invoerrecht.
Als dat direct wordt ontdekt zal de schade waarschijnlijk wel meevallen, maar als gedurende lange tijd ten onrechte aanspraak wordt gemaakt op een vrijstelling van invoerrecht kan dat tot enorme navorderingen leiden, die uiteindelijk zijn toe te rekenen aan een onjuiste leveranciersverklaring van (slechts) een toeleverancier. En dat leidt tot de vraag; waar moet u op letten bij het opstellen van leveranciersverklaringen?

Waar moet u op letten bij leveranciersverklaringen?

Eerst en vooral moet u zich verdiepen in de preferentiële oorsprongsregels, en dan in het bijzonder van de regels die gelden voor het land waarop de leveranciersverklaring betrekking heeft.
Om die oorsprongsregels goed te kunnen toepassen zult u ook gedegen kennis moeten hebben van de indelingsregels, dat wil zeggen, de regels op basis waarvan u goederen indeelt in de gecombineerde nomenclatuur.
Meer informatie over het indelen van goederen in de gecombineerde nomenclatuur: Where can I find the EU import duty tariff? PDF

Voor individuele gevallen kunt u ook altijd even telefonisch contact opnemen, of een kort bericht sturen dan spreken wij het graag vrijblijvend met u door.

 1. Model leveranciersverklaring 2015/2447 Eenmalig Gebruik (Word Document)
 2. Model leveranciersverklaring 2015/2447 Eenmalig Gebruik (originele PDF)

Snel gemaakte fouten:

 • De leveranciersverklaring wordt blindelings afgegeven, zonder dat de betreffende oorsprongsregels zijn getoetst. Dat is vragen om brokken.
 • De oorsprongsregels worden verkeerd toegepast, bijvoorbeeld door de bewerkingscriteria die staan genoemd in kolom 3 en 4 van de bijlagen bij de betreffende vrijhandelsovereenkomst, toe te passen op alle voormaterialen.
 • In de leveranciersverklaring wordt uitgegaan van een onjuiste goederencode, waardoor mogelijk aan de verkeerde oorsprongsregels wordt getoetst.
 • Bij veranderingen in de inkoop, of veranderingen in het productieproces, wordt geen acht geslagen op de mogelijke consequenties die dat kan hebben op de oorsprong, en dus de geldigheid van leveranciersverklaringen.
 • Bij het bepalen van de oorsprong wordt ten onrechte het land waar de voormaterialen zijn ingekocht, beschouwd als het land van oorsprong van die voormaterialen.
 • De voorgeschreven tekst van de leveranciersverklaring (eenmalig of voor herhaald gebruik) wordt niet exact overgenomen, of de omschrijving van de goederen waarvoor de verklaring wordt afgegeven is niet voldoende specifiek.

Als u uw leveranciersverklaring even wil voorleggen, stuurt u ons dan gerust een bericht. Voor de laatste blogpost over leverancierverklaringen klik hier [leveranciersverklaring 2016/2017]

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171