Warenwetgeving

De Douane controleert bij de invoer samen met de NVWA ook aan de hand van warenwetgeving, en op naleving van milieuvoorschriften. Bent u aangesproken voor een overtreding van de Geneesmmiddelenwet? Wij merken dat voedingssuplementen of (huid)verzorgingsproducten regelmatig worden tegengehouden op grond van strijd met de geneesmiddelenwet. Ook overtredingen van CITES (Flora & Fauna) komen regelmatig voor. Wij kunnen u daarin bijstaan, en wij kunnen u ook helpen bij het verzoeken om teruggaaf van goederen die in beslag zijn genomen.

Twee andere Verordeningen, die in het douanerecht een belangrijke rol spelen, zijn de REACH verordening voor controle en toezicht op chemische stoffen, en de EVOA verordening voor overbrenging van afval. Volgens IMPEL zou bij 19% van de afvaltransporten één of meer overtredingen worden begaan. De regels zijn onduidelijk en kunnen vaak verschillend worden uitgelegd. Als u bent aangesproken voor een overtreding van deze verordeningen, dan denk ik graag met u mee over de mogelijkheden om een boete of transactie te weerleggen.

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171