Goederencodes 2017 (wijzigingen HS en GN)

Geplaatst op

Elke 5 jaar wordt het Geharmoniseerde Systeem herzien.  Op 1 januari 2017 is de nieuwste versie van het Harmonized System in werking getreden (HS 2017) en daarmee ook een nieuwe versie van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). [linkje naar het douanetarief 2017]. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht.

Onder de knop “Nieuws” treft u ook regelmatig updates over de indeling van allerlei verschillende producten in het douanetarief.

 

Inleiding

De wijzigingen bestaan in feite uit twee delen. Eén deel is bedoeld om de goederenlijst beter geschikt te maken voor ‘moderne’ producten. Dat noem ik altijd maar aanpassen aan de voortschrijding van techniek. Een tweede deel is bedoeld om handelsstromen in bepaalde chemische stoffen, maar ook en bedreigde dier- en plantensoorten en voedselvoorraden nauwkeuriger te kunnen volgen.

Deel 1: Aanpassingen voortschrijding techniek

Een van de meest kenmerkende wijzigingen is de introductie van een nieuwe post 8539.50 voor LED lampen ´light-emitting diode (LED) lamps’.  De huidige nomenclatuur kent geen ´eigen´ post voor LED lampen en worden de LED lampen tot op heden onder verschillende tariefposten ingedeeld, zoals `elektrische producten met een eigen functie, elders niet genoemd`, of als ‘delen van verlichtingstoestellen’ of zelfs als ‘gloeilampen’. Bij het Hof van Justitie loopt nog steeds zaak over de indeling van LED lampen Lemnis Lighting BV (Zaak C-600/15)

Een volgende wijziging ziet op de indeling van monitors en beeldschermen. De Europese GN post 8528.51 voor beeldschermen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt in combinatie met een computer verdwijnt. In plaats daarvan komt post 8528.52 voor beeldschermen die geschikt zijn om direct te worden aangesloten op- en ontworpen zijn om te worden gebruikt in combinatie met een met een automatische gegevensverwerkende machine. Daarmee verdwijnt post 8528.59 voor platte beeldschermen die signalen kunnen weergeven van automatische gegevensverwerkende machines met een aanvaardbaar niveau van functionaliteit.  Uit de BTI database blijkt dat alleen al op 8528.5931 voor LCD kleurenschermen meer dan 500 BTI’s zijn afgegeven.  Die zullen dus allemaal moeten worden vernieuwd, waarbij het de vraag is of deze toestellen “ontworpen zijn” voor gebruik in combinatie met een PC.

Een andere wijziging betreft de invoering van een eigen post voor Multi-Component Semiconductors MCO´s. Dat zijn geïntegreerde schakelingen met verschillende componenten, die voorheen latig waren in te delen, juist omdat het een samenstel van verschillende componenten betreft, waardoor MCO’s vaak als onderdeel van een product werden ingedeeld en als gevolg daarvan een hoger invoertarief hadden dan bijvoorbeeld MCP’s (Multi-Chip Integrated Circuits).  MCP’s worden ingedeeld onder 8542. Door de toevoeging van de definitie van MCO’s in het GS in aantekening 9 (voorheen aantekening 8) letter b onder 4 op hoofdstuk 85, worden MCO’s vanaf 1 januari 2017 ook in post 8542 ingedeeld.

Voor de indeling van monopods, bipods en tripods is post 9620 aan het GS toegevoegd. Voorheen werden deze producten veelal ingedeeld op basis van het materiaal waarvan het was gemaakt bijvoorbeeld als kunststof (3926.90) of als toebehoren voor camera’s (9007.20). De toevoeging van deze post 9620 zorgt voor een eenvoudigere indeling van deze producten.

Tot slot worden in de HS  specifieke onderverdelingen voor elektrische auto´s ingevoegd. Vanaf 1 januari 2017 onderscheid gemaakt naar  hybride  (8703.40 en 8703.50), plug-in hybride (8703.60) en volledig elektrische voertuigen (8703.80).

Aanpassingen om bepaalde goederenstromen beter te kunnen volgen

Voor vis en visserij producten omvat het GS vanaf 1 januari 2017 meer specifieke posten. Ook voor hout en producten van hout is het aantal posten uitgebreid.  Een onderdeel daarvan is dat aanvullende aantekening 2  op Hoofdstuk 44 is verwijderd. De verwijderde aantekening bevatte een limitatieve lijst met houtsoorten die werden gekwalificeerd als ‘tropisch hout.’ Het verwijderen van deze lijst heeft als gevolg dat het bereik van het begrip ‘tropisch hout’ wordt uitgebreid. De Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bevat in de eigen aanvullende aantekeningen (die in de GN onder de aanvullende aantekeningen van het GS staan vermeld) overigens wel een limitatieve lijst met houtsoorten die als tropisch hout kwalificeren.  Producten gemaakt van bamboe en ratan kunnen door de wijzigingen beter worden onderscheiden. Voor post 4418 zijn nadere onderverdelingen ingevoegd voor specifieke producten van bamboe. Een voorbeeld hiervan is de invoeging van een specifieke onderverdeling voor vloerpanelen van bamboe

Met ingang van 1 januari 2017 vindt ook een wijziging plaats in de onderverdeling van enkele chemische stoffen die vallen onder het Chemical Weapons Convention of onder het Verdrag van Rotterdam, of onder het Verdrag van Stockholm.

 

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht